Επικοινωνία
 Όνομα  Επώνυμο
 Email
 Μήνυμα

TMS Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ - Μιχαλακοπούλου 91, 115 28, Αθήνα
Τ: 210 72 53 580
F: 210 72 53 582

Email: info@tms-auditors.gr

Η TMS στο Χάρτη
Η TMS στα Social Media
Βρείτε μας στο LinkedIn...
Ακολουθήστε μας στο Twitter...
Σεμινάρια

Δημοσιεύσεις
Συμβάσεις Leasing...>>
Ενημερωτικό Ν.4646/2019...>>
Δ.Π.Χ.Α. 15 Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες...>>
TMS Ενημερωτικό Δελτίο Ν.4611 2019...>>
Ευκαιρίες Καριέρας
Στην TMS πιστεύουμε στους συνεργάτες μας, δίνουμε έμφαση στην κατάρτιση και παρέχουμε διαρκή επαγγελματική εκπαίδευση. Δείτε τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας εδώ ...>>
Οικονομικά Στοιχεία
Έκθεση Διαφάνειας TMS 2020...>>
Έκθεση Διαφάνειας TMS 2019...>>
Οικονομικές Καταστάσεις 30.06.2018...>>
Οικονομικές Καταστάσεις 30.06.2017...>>
Έκθεση Διαφάνειας TMS 2018...>>
Έκθεση Διαφάνειας TMS 30.06.2017...>>
Έκθεση Διαφάνειας TMS 2016...>>
TMS Ισολογισμός 2016...>>
TMS Πρόσκληση ΓΣ 2016...>>
Έκθεση Διαφάνειας TMS 2015...>>
TMS Ισολογισμός 2015...>>
TMS Πρόσκληση Τακτικής Συνέλευσης των Μετόχων...>>
Έκθεση Διαφάνειας TMS 2014...>>
Πρόσκηλη Έκτακτης Γ.Σ....>>
Πρακτικό Δ.Σ. 02/02/2015...>>
TMS Ισολογισμός 2014...>>
Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση...>>
TMS Έκθεση Διαφάνειας 2013...>>
TMS Ισολογισμός 2013...>>
Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση...>>
Έκθεση Διαφάνειας TMS 2012...>>