Σεμινάρια

Δημοσιεύσεις
Πρακτικο ΔΣ 14.09.2023...>>
Πρακτικό Έκτακτης ΓΣ 14.09.2023...>>
Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση...>>
Συμβάσεις Leasing...>>
Ευκαιρίες Καριέρας
Στην TMS πιστεύουμε στους συνεργάτες μας, δίνουμε έμφαση στην κατάρτιση και παρέχουμε διαρκή επαγγελματική εκπαίδευση. Δείτε τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας εδώ ...>>
Οικονομικά Στοιχεία
Έκθεση Διαφάνειας TMS 2022-23...>>
Οικονομικές Καταστάσεις 30.06.2022...>>
Οικονομικές Καταστάσεις 30.06.2021...>>
Οικονομικές Καταστάσεις 30.06.2020...>>
Οικονομικές Καταστάσεις 30.06.2019...>>
Έκθεση Διαφάνειας TMS 2022...>>
Έκθεση Διαφάνειας TMS 2021...>>
Έκθεση Διαφάνειας TMS 2020...>>
Έκθεση Διαφάνειας TMS 2019...>>
Οικονομικές Καταστάσεις 30.06.2018...>>
Οικονομικές Καταστάσεις 30.06.2017...>>
Έκθεση Διαφάνειας TMS 2018...>>
Έκθεση Διαφάνειας TMS 30.06.2017...>>
Έκθεση Διαφάνειας TMS 2016...>>
TMS Ισολογισμός 2016...>>
TMS Πρόσκληση ΓΣ 2016...>>
Έκθεση Διαφάνειας TMS 2015...>>
TMS Ισολογισμός 2015...>>
TMS Πρόσκληση Τακτικής Συνέλευσης των Μετόχων...>>
Έκθεση Διαφάνειας TMS 2014...>>
Πρόσκηλη Έκτακτης Γ.Σ....>>
Πρακτικό Δ.Σ. 02/02/2015...>>
TMS Ισολογισμός 2014...>>
Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση...>>
TMS Έκθεση Διαφάνειας 2013...>>
TMS Ισολογισμός 2013...>>
Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση...>>
Έκθεση Διαφάνειας TMS 2012...>>